Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została opracowana, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane w serwisie.

Aktualizacja Polityki Prywatności jest związana ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Mikołaj Zych jako inspektor ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail admin@gtaforum.pl. Administrator danych osobowych przykłada szczególną uwagę w sprawach ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu dostępnego pod adresem https://gtaforum.pl.pl zwanego dalej Serwis.

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.

W szczególności zbieramy następujące rodzaje danych:

Informacje, które przekazywane są bezpośrednio przy rejestracji, czyli:

  • adres e-mail
  • nazwa użytkownika
  • hasło

są to jedyne dane w procesie rejestracji konta.

Treści użytkownika (na przykład zdjęcia, komentarze i inne materiały), które przesyła Użytkownik lub w inny sposób publikuje je w Serwisie.

Zbieramy informacje, gdy Użytkownik zarejestruje się w Serwisie lub wprowadzi i zapiszesz dane w formularzu dyskusji.

Wykorzystujemy zebrane dane do przeglądania Serwisu lub innych funkcji w celach:

Dane są przetwarzane przez Administratora Serwisu w następujących celach:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną, dostarczania treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy (w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym prawnie uzasadniony interes polega na przesyłaniu treści marketingowych drogą elektroniczną w okresie świadczenia usług),
  • prowadzenia badań analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń, lub obronie przed roszczeniami-podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dostarczamy tylko treści i informacje. Nigdy nie pytamy o numery kart kredytowych i/lub inne wrażliwe dane.

Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu, a połączenie z Serwisem jest szyfrowane.

Dostęp do danych jest ograniczony, a uprawnienia do nich mają Administratorzy Serwisu, którzy są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji. Ponadto wszystkie wrażliwe informacje, które dostarczasz, są szyfrowane za pomocą technologii  SSL.

Przechowujemy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zgromadzone lub tak długo, jak jest to wymagane przez prawo. Kiedy nie będziemy konieczne przechowywać danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim obowiązują ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych.

Serwis używa plików cookie, aby zrozumieć i zapamiętać preferencje użytkownika.

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy podmiotom zewnętrznym danych osobowych umożliwiających identyfikację. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

Wymagania reklamowe Google można podsumować za pomocą zasad reklamowych Google. Wprowadzono je, aby zapewnić użytkownikom pozytywne wrażenia. 

Korzystamy w Serwisie z reklam Google AdSense.

Użytkownik ma pełne prawo do modyfikacji, usunięcia i wglądu w dane zamieszczone w Serwisie przez kontakt z Administratorem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

Usługi zewnętrzne

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Piksel Facebooka
Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa analityczna firmy Facebook, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w tej aplikacji.
Usługa IPS AntySpam
IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres email i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.
SendGrid
SendGrid jest używany przez tę stronę internetową do przetwarzania i dostarczania wiadomości email.
reCAPTCHA v2
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona używa ciasteczek aby dawać najlepszą jakość korzystania ze społeczności GTA Forum